Kdo jsme

Kdo jsme

FSC = nezávislost + profesionalita + kvalita služeb

Současná doba je plná dynamických změn a nových bezpečnostních rizik. Jejich analýza a následná eliminace nejsou možné bez spolupráce s odborníky. V případě, že hledáte seriózní konzultanty pro identifikaci bezpečnostních rizik, ochranu Vašich podnikatelských aktivit nebo zachování kontinuity činnosti, pak jste na správné adrese.

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., je největší poradenskou firmou v České republice v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu. Společnost má patnáctiletou tradicí v oblasti analýz a řešení bezpečnostních rizik, poskytování komplexního bezpečnostního servisu, auditů, vzdělávání, implementačních a konzultačních činností.

Ve své práci se opírá o profesionální tým zkušených specialistů, auditorů a soudních znalců z nejrůznějších bezpečnostních oborů. Cennými poznatky jsou také naše vlastní analýzy bezpečnostních incidentů, mimořádných událostí a krizových stavů v ČR i ve světě. Ty nám umožňují zdokonalovat naše postupy a metodiky.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., je českou společností s jednoznačně definovanou vlastnickou strukturou a podnikatelským záměrem na poskytování bezpečnostních konzultačních služeb v rámci Evropské unie. Její aktivity jsou výhradně zaměřeny na poskytování konzultačních a zpracovatelských činností a dodavatelské zajištění pozic bezpečnostního managementu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., nezabývala a nezabývá dodávkami, montážemi a servisem bezpečnostních technologií a nemá žádné kapitálové nebo personální vazby na dodavatele těchto systémů, může svým partnerům nabídnout nezávislé projekční a inženýrské služby při realizaci a poté správě těchto důležitých investic.

Společnost je držitelem několika certifikátů, mimo jiné: Osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné a certifikátu managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 pro oblast poradenských služeb zaměřených na ochranu osob, majetku, informací a utajovaných informací, dle normy ISO řady 27000 v oblasti managementu informační bezpečnosti.

Výzkum a vývoj

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., se dlouhodobě zaměřuje na realizaci bezpečnostních projektů podporovaných Evropskou komisí a na projekty bezpečnostního výzkumu České republiky. Experti naší společnosti pracují v technických komisích a pracovních skupinách Evropského výboru pro standardizaci CEN.

Reference

Reference

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., poskytuje dlouhodobé služby několika stovkám klientů z celého spektra podnikatelské a státní sféry. Mezi naše zákazníky patří malý i střední podnikatelský segment, nadnárodní společnosti, koncerny, orgány a organizace státní správy.

Významní zákazníci společnosti:

 • European Commission
 • Komerční banka, a. s.
 • Skupina ČEZ
 • Skupina RWE
 • Severočeské doly, a. s.
 • Česká pošta, s. p.
 • MERO, a. s.
 • ČEPRO, a. s
 • NET4GAS, s. r. o.
 • O2 CZECH REPUBLIC a. s.
 • Plzeňský Prazdroj, a. s.
 • ČR – Ministerstvo spravedlnosti
 • ČR – Ministerstvo financí
 • ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • ČR – Ministerstvo zdravotnictví
 • ČR – Ministerstvo kultury
 • ČR – Ministerstvo dopravy
 • ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Vězeňská služba ČR
 • MV ČR – GŘ HZS
 • KÚ Moravskoslezského kraje
 • KÚ Středočeského kraje
 • KÚ Jihočeského kraje
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát města Ostravy
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Dopravní podnik města Ostravy, a.s.
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Povodí Odry s.p.
 • Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
 • Letiště Ostrava, a.s.
 • Městská nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Ostrava Poruba
 • Fakultní nemocnice v Motole
F.S.C. Bezpečnostní poradenství - Ochrana osobních údajů

Znalecký ústav

Znalecký ústav

V bezpečnostní praxi se realizuje široké spektrum odborníků v nejrůznějších specializacích a kvalitě. Jen část z nich však dosáhla certifikace nebo akreditovaného oprávnění, ještě menší část prokázala takové kvality, aby mohli být jmenováni znalci. Znalec je nositelem profesionality, odpovědnosti, nezávislosti, etiky, kvality a dalších hodnot.

Po více než patnáctileté praxi jsme se rozhodli dát našim konzultačním službám renomé znaleckého ústavu (oproti možnosti znaleckého posudku jednoho znalce, kterou nabízíme již tradičně). Posudek znaleckého ústavu je výstupem kolektivu znalců v oboru a dalších bezpečnostních specialistů, kteří ve společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., pracují. Celkem je součástí týmu přes 50 odborníků na jednotlivé bezpečnostní profese v oblasti fyzické ochrany, ochrany informací, bezpečnosti informačních systémů, krizového řízení apod.

Znalecký ústav F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., v současné době prezentují znalci v jednotlivých specializacích security, které pokrývají rozsah znaleckého ústavu v oblastech:

 • Ochrana osob, majetku a informací
 • Ochrana utajovaných informací
 • Fyzická ostraha majetku a osob
 • Systémy technické ochrany pro fyzickou ochranu objektů
 • Systémy ochrany kritické infrastruktury
 • Kybernetika, bezpečnost informací, bezpečnost informačních systémů, informačních technologií a ochrany dat

Ve spolupráci s dalšími znaleckými ústavy nebo znalci v oboru cen bezpečnostních technologií a služeb zajišťujeme také:

 • Posuzování cen bezpečnostních služeb a technického zabezpečení
 • Odborné posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny bezpečnostních opatření a služeb
 • Posouzení ceny a kvality bezpečnostních služeb
 • Posouzení realizovatelnosti nabídek bezpečnostních služeb
 • Posudky ceny bezpečnostních systémů a technologií

Znalecké posudky mají využití nejen pro orgány činné v trestním řízení a řešení soudních sporů, ale také posuzování konkrétních případů bezpečnostní praxe, vymezení nebo vyloučení odpovědnosti, naplnění předepsaných podmínek nebo posouzení s obvyklou praxí. Dále mají široké využití pro odběratele i poskytovatele bezpečnostních služeb, zadavatele veřejných zakázek, pojišťovny, řešitelské týmy a také pro stanovení kvality bezpečnostních služeb. Našim krédem je právo a spravedlnost, serióznost a odpovědnost.