Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách Výzvu č. 2 výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“

Dotační řízení je určeno pro projekty fyzických a právnických osob a státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury patřící do kategorie měkkých cílů na území České republiky.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci nebo příspěvek na priority stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci do 30. 4. 2020.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-vyzva-c-2-termin-prijmu-zadosti-prodlouzen-do-30-4-2021-2431.html

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)

Vážení obchodní partneři,

nabízíme Vám účast v on-line „Základním kurzu bezpečnostního manažera“, který je koncipován jako obecný dvoudenní kurz, jehož cílem je seznámit účastníky s celým spektrem oblastí spadajících do působnosti bezpečnostního manažera. Na tento kurz budou navazovat další kurzy, které budou rozvíjet znalosti získané na základním kurzu.

Tento kurz Vás posune vpřed, rozšíří Vám obzory a přiměje Vás k hlubšímu zamyšlení v jednotlivých oblastech. Zkušení profesionálové, kteří jsou špičkami ve svých oborech Vám uvedou příklady z praxe podpořené teorií a připraví Vás na roli bezpečnostního manažera. Kurz je vhodný také pro stávající bezpečnostní manažery, kteří si odnesou nejnovější poznatky a informace o současných legislativních a technických podmínkách.

Obsah kurzu:

 1. Teorie bezpečnosti;
 2. Bezpečnostní management a Bezpečnostní manažer;
 3. Fyzická ochrana;
 4. Management rizik;
 5. Havarijní a krizové plánování;
 6. Základy Business continuity managementu;
 7. Personální bezpečnost a ochrana dobrého jména;
 8. Základy ochrany informací;
 9. Kybernetická bezpečnost;
 10. Ochrana utajovaných informací;
 11. Ochrana osobních údajů;
 12. Obchodní tajemství a ochrana citlivých informací;

Přednášející kurzu budou soudní znalci, odborníci na jednotlivé oblasti a specialisté se zkušenostmi z praxe bezpečnostního manažera.

Termín konání kurzu: 6.5.2021 a 7.5.2021 *
Cena 12.000 bez DPH na osobu.
Srdečně Vás tímto na uvedený web seminář zveme. Přihlášení na kurz je možné prostřednictvím emailu: fsc-obchod@fsc-ov.cz

* V případě nenaplnění minimálního počtu účastníku si naše společnost vyhrazuje právo kurz přesunout na pozdější termín.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na podvodné telefonáty (vishing). Podvodníci se vydávají za technickou podporu společnosti Microsoft a požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání vzdáleného přístupu k počítači, zadávání příkazů do příkazových řádků nebo informaci o počítači, či zaměstnancích. Hrozí kompromitace zařízení nebo krádež citlivých údajů.

Více informací a doporučení NÚKIB naleznete:

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1699-upozorneni-na-podvodne-telefonaty-od-falesne-technicke-podpory-microsoft/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na svých webových stránkách na sadu závažných zranitelností Microsoft Exchange Server 2010, 2013, 2016 a 2019 (služba Exchange Online zranitelná není).

Zranitelnosti mohly být zneužívány již od ledna 2021, čímž umožňovali přístup k emailovým schránkám na serveru a následné spuštění kódu.

NÚKIB doporučuje bezodkladnou aktualizaci všem, kdo provozují Exchange Server v níže uvedených verzích:

 • Server 2010 Service Pack 3 (Defense in Depth update);
 • Server 2013 Cumulative Update 23;
 • Server 2016 Cumulative Update 18;
 • Server 2019 Cumulative Update 7.

Více informací a doporučení naleznete:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1690-upozorneni-na-zranitelnosti-exchange-server/

Další vyjádření NÚKIB k aktuální situaci.
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1692-vyjadreni-k-aktualni-situaci/

Vážení obchodní partneři,

naše společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., přijala dle nařízení vlády ČR protiepidemiologická opatření proti šíření nemoci Covid 19.

Od 5. 3. 2021 jsou naši zaměstnanci pravidelně testování antigenními testy na Covid 19. Pravidelné testování a dodržování dalších hygienických opatření sníží pravděpodobnost šíření nemoci Covid 19 a zvýší bezpečnost zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

Od 8. 3. 2021 bude většina našich zaměstnanců v režimu home office a upravujeme také režim pro externí osoby. U každé externí osoby, která bude vstupovat do prostor sídla společnosti nebo pobočky Praha bude vyžadováno potvrzení čestného prohlášení o platném negativním antigenním nebo RT-PCR testu, který nesmí být starší než 7 dní, popř. doklad od zaměstnavatele prokazující provedení antigenního nebo RT-PCR testu a jeho negativní výsledek.

Národní bezpečnostní úřad (dále také NBÚ), upozorňuje na svých webových stránkách na novelizaci předpisů NATO. Začátkem roku 2021 byly NBÚ zveřejněny tyto novelizované předpisy NATO: Bezpečnost v rámci NATO, Bezpečnost utajovaných informací NATO, Fyzická bezpečnost.

V oblasti fyzické bezpečnosti došlo ke zpřísnění požadavků na velikost odpadních částic vznikajících při zničení nosičů utajovaných informací nebo dat.

Národní bezpečnostní úřad zařadil do Plánu přípravy vyhlášek pro rok 2021 novelizaci vyhlášky o fyzické bezpečnosti.

Více zde:
https://www.nbu.cz/cs/aktualne/1253-upozorneni-na-dopady-novelizace-predpisu-nato/

Vážení obchodní partneři,

k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19, nabízíme bezpečný způsob dálkové komunikace prostřednictvím komunikačních nástrojů (Microsoft Teams, Apple FaceTime, atd.).

Naše služby poskytujeme vždy na nejvyšší úrovni, s cílem zajištění nejvyšší ochrany zdraví našich partnerů a našich zaměstnanců.

Náplň práce:

 • vypracování projektové dokumentace EPS;
 • provádění kontrol, posuzování a korektury projektů a dokumentací;
 • provádění stavebně technického průzkumu;
 • provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby;
 • řízení příslušných odborných a montážních prací;
 • organizace, řízení, provádění a účast na přejímce projektů včetně subdodávek.

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektrotechnického směru, vyhl. 50/1978 Sb.;
 • orientace v technických normách;
 • základní znalost práce s AutoCAD, případně s jinými CAD programy;
 • znalost práce na PC – Microsoft Office – aplikace (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou;
 • komunikační dovednosti, příjemné vystupování, pečlivost a zodpovědnost.

Nabízíme:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu;
 • pravidelnou účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti EPS;
 • odpovídající platové podmínky;
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti;
 • notebook a mobilní telefon;
 • příjemný pracovní kolektiv;
 • firemní benefity.

Nástup:
dle domluvy

Místo pracoviště:
Ostrava

Svoje CV a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu kremenkoval@fsc-ov.cz.

Upozorňujeme na skutečnost, že budeme kontaktovat pouze uchazeče, jež splní výše uvedené požadavky.

Novela zákona reaguje na epidemiologická opatření a možné průtahy v řízení před NBÚ.

Účastníci řízení, o jejichž opakované žádosti o osvědčení nebylo rozhodnuto do doby platnosti osvědčení, budou mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Více zde:
https://www.nbu.cz/cs/aktualne/prohlaseni-a-tiskove-zpravy/1246-poslanecka-snemovna-dnes-schvalila-novelu-zakona-o-ochrane-utajovanych-informaci-a-o-bezpecnostni-zpusobilosti/

 • Konzultace a poradenství poskytujeme e-formou prostřednictvím MS TEAMS ke změně bezpečnostních opatření v návaznosti na vývoj pandemie;
 • Analýzy technologií měření teploty v sídle společnosti;
 • Analýza stávajících směrnic a dokumentů krizového řízení;
 • Typové plány pro epidemie a pandemie včetně funkčních vazeb na business continuity management;
 • Typové plány pro zachování kontinuity činností;
 • Návrh doplnění technického zabezpečení;
 • Penetrační testy sociálního inženýrství;
 • Audity, aktualizace bezpečnostní dokumentace kybernetické a informační bezpečnosti;
 • Konzultace pro změny bezpečnostních opatření v době pandemie a nouzového stavu.

Aktuální E-KURZY formou e-learningu:

 • Základní kurz GDPR včetně Pokynů č. 3/2019;
 • Ochrana citlivých informací pro VIP;
 • Školení pro osoby s přístupem k utajované informaci;
 • Kurz ochrany utajovaných informací pro Bezpečnostního ředitele;
 • Ochrana měkkých cílů ve zdravotnickém zařízení;
 • Základní postupy při zvládání mimořádných situací ochrany měkkého cíle;
 • Informační a kybernetická bezpečnosti při práci v režimu home-office.

Vystoupení Ing. Miroslava Fryšara, prezidenta České asociace bezpečnostních manažerů a předsedy představenstva společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v reportáži “Rok po útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava – CNN Prima News.

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením v rámci nouzového stavu a předpokládanému vývoji pandemie nemoci Covid 19 vznikají nové bezpečnostní hrozby, které je zapotřebí analyzovat a neprodleně na ně reagovat.

V této souvislosti naše společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. připravila web seminář na téma Aktuality v bezpečnosti ve vztahu k pandemii COVID 19 s níže uvedeným obsahem.

Obsah web semináře:

 • aktuální poznatky a změny v oblasti bezpečnosti v době pandemie COVID 19,
 • význam implementace business continuity management,
 • informační bezpečnost v režimu práce na home office,
 • krizové řízení v organizaci v době pandemie a epidemie,
 • využití systémů technické ochrany v době pandemie,
 • dotazy a náměty k řešení.

Cena 460 Kč na osobu.*
*Zvýhodněná cena pro klienty s uzavřeným smluvním vztahem s naší společnosti je 260 Kč na osobu.

Srdečně Vás tímto na uvedený web seminář zveme.

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU TERMÍNU KONÁNÍ WEB SEMINÁŘE. NOVÝ TERMÍN JE 18. 3. 2021 od 09.00 hodin.

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

Dotační řízení je určeno pro projekty fyzických a právnických osob a státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury patřící do kategorie měkkých cílů na území České republiky.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci nebo příspěvek na priority stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 5. 11. 2020.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-2431.html

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost informoval na svých webových stránkách o novele vyhlášky plným názvem Vyhláška č. 360/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

„Hlavním cílem této novely je zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů a odstranění pochybností
o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci spadají do rozsahu regulace zákona o kybernetické bezpečnosti“.

První část vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Druhá a třetí část nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a 1. ledna 2023.

Celý článek NÚKIB naleznete zde: https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1627-nova-pravidla-pro-urcovani-vyznamnych-informacnich-systemu/

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách Sdělení k 1. a 2. Výzvě k programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví zveřejněných v roce 2020. V souvislosti s epidemiologickou situaci a šíření epidemie onemocnění covid-19 na území České republiky v roce 2020 umožní Ministerstvo zdravotnictví oprávněným příjemcům dočerpání finančních prostředků, které nemohli vyčerpat z důvodu omezení stanovených v mimořádných opatření na ochranu veřejného zdraví a které převedli na účet ministerstva během roku 2020.

Datum zahájení příjmu žádostí o finanční prostředky:                 11. 1. 2021.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o finanční prostředky:      12. 2. 2021.

Více informací včetně příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-k-1-a-2-vyzve-k-programu-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-zverejnenych-v-roce-2020/

Vážení obchodní partneři,

od 1.1. 2021 došlo v souladu s novelou zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech ke změně názvu Znaleckého ústavu společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s  na znaleckou kancelář, pro znaleckou činnost v oborech: OCHRANA, OBRANA A BEZPEČNOST, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, odvětví: Ochrana majetku, osob a informací, Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií. Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je pojištěna profesní odpovědnosti – pojištění odpovědnosti znalce, znalecké kanceláře, znaleckého ústavu pro případ právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti vykovávané na základě zákona 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB) uveřejnil na svých stránkách informaci o novele vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby účinnou od 1. 1. 2021. Jedná se o reakci na kybernetické incidenty v roce 2020 na zdravotnická zařízení. Změnou určujících kritérií v odvětví zdravotnictví se rozšíří počet nemocnic, které jsou určeny jako provozovatelé základních služeb. NÚKIB odhaduje, že by mělo dojít k navýšení o 30 nových nemocničních zařízení jako provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví ke stávajícím 16.  V průběhu prvního pololetí 2021 budou probíhat správní řízení, která ověří naplnění všech kritérií obsažených ve zmiňované vyhlášce.

Více zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1673-nova-pravidla-pro-urcovani-provozovatelu-zakladnich-sluzeb-v-odvetvi-zdravotnictvi/

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021“.

Žádosti o finanční prostředky předkládá pouze kraj a to na realizaci podprogramů:
a)      Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů.
b)      Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci na výše zmíněné podprogramy stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 14. 1. 2021.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-zvyseni-ochrany-verejnych-prostranstvi-a-objektu-akci-verejne-spravy-skol-a-skolskych-zarizeni-jako-mekkych-cilu-2021.aspx

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)