Upozornění na kampaň zneužívající zranitelnosti Exchange Server

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na novou vlnu zneužívání zranitelnosti Proxyshell k sofistikovanému doručování phishingových zpráv s malware. Útočníci pomocí zranitelnosti získají přístup k e-mailovým schránkám na serveru, navážou na předchozí legitimní konverzaci a ze schránek poté rozesílají phishing obsahující odkazy na stažení malwaru. Jedná se o techniku obdobnou malwaru Emotet. Útokem dochází nejen k závažnému narušení důvěrnosti e-mailů, ale v případě stažení a spuštění souboru z přiloženého odkazu dochází k infekci daného počítače a dalšímu šíření v síti, které zpravidla vede k zašifrování dat.

E-maily jsou v současně době psané především v angličtině a používají k motivaci ke kliknutí na odkaz témata pozvánek, nezaplacených faktur nebo obecně “důležitých informací”. Jelikož zprávy přichází z legitimního serveru a ze skutečné schránky uživatele, je velmi obtížné zachytit je antispamovým filtrem. Útočníci zároveň maskují svou činnost tím, že se tyto zprávy neukládají do složky Odeslané.

Po kliknutí na odkaz dochází ke stažení excelového souboru obsahující makro, které po spuštění stáhne a spustí malware s označením SquirrelWaffle. Ten slouží jako první fáze k získání kontroly nad systémem, ke sběru dat a stažení dalších nástrojů, zejména Cobalt Strike, pomocí kterého mohou útočníci dále operovat v síti. V konečné fázi dochází ke stažení ransomwaru.

Pro více informací následujte níže uvedený odkaz a pro informace o aktualizacích příslušných verzí Exchange naleznete na stránkách společnosti Microsoft.

https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1766-upozorneni-na-kampan-zneuzivajici-zranitelnosti-exchange-server/

 

Správci klíčových informačních systémů musí zabezpečit své e-mailové schránky

Správci a provozovatelé informačních systémů, které jsou klíčové pro fungování státu a bezpečí jeho obyvatel, budou muset zabezpečit své e-mailové schránky.Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za tímto účelem vydal tzv. ochranné opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.Zavedení postupů uvedených v tomto opatření je pro subjekty vyjmenované v opatření povinné. Zavedení těchto opatření doporučujeme i těm, kteří pod regulaci NÚKIB nespadají, ale chtějí mít svou poštu v bezpečí, Opatření se týká širokého spektra institucí, mezi které patří hlavně ministerstva, významné úřady a kraje, včetně hlavního města Prahy. Dále se může dotknout řady subjektů soukromého sektoru, u nichž by fungování elektronické pošty mohlo mít vliv na řádné poskytování jejich služeb. K vydání postupů k zabezpečení e-mailových schránek formou plošného a povinného ochranného opatření přistoupil NÚKIB s cílem lepšího zabezpečení komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem, interně v rámci těchto orgánů, případně také mezi orgány veřejné moci a dalšími povinnými osobami ze soukromého sektoru. Více informací se dočtete přímo na webu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost následováním níže uvedeného odkazu.

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1758-spravci-klicovych-systemu-musi-zabezpecit-sve-e-mailove-schranky/

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny zákona o kybernetické bezpečnosti

Pokud se pasujete do role odborníka na kybernetickou bezpečnost, je tato informace určená právě pro Vás. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů, které mohou být podnětem k návrhu změny obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty na zlepšení právní úpravy. Návrhy odborné veřejnosti považuje NÚKIB za neocenitelný zdroj informací. NÚKIB bude tyto návrhy pravidelně vyhodnocovat, a v případě jejich relevantnosti zapracovávat do připravovaných změn.

Odbornou veřejností navrhované změny musí splňovat některé náležitosti, aby se jí NÚKIB zabýval. Podmínkou je, aby navrhovaná změna byla relevantní k dané problematice, byla alespoň stručně zdůvodněna a obsahovala návrh řešení. Navrhovaná změna musí ctít podmínky právního státu a principy, na kterých je postaven zákon o kybernetické bezpečnosti. Více informací k dané problematice naleznete následováním odkazu.

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1748-narodni-urad-pro-kybernetickou-a-informacni-bezpecnost-nukib-vyzyva-odbornou-verejnost-k-zasilani-navrhu-na-zmeny-zakona-c-181-2014-sb-o-kyberneticke-bezpecnosti/

 

Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB

NÚKIB bude pravidelně každý měsíc zveřejňovat přehled kybernetických incidentů. Budeme ho pravidelně sledovat a pokud Vás zajímá, co se dělo v kybernetické bezpečnosti v uplynulém období, sledujte ho s námi. Které druhy incidentů byly nejčastější a které nejzávažnější? Podívejte se na první vydání nového produktu s názvem „Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB“, který zobrazíte pomocí následujícího odkazu.

https://www.nukib.cz/download/publikace/vyzkum/Kyberneticke_incidenty_2021-07.pdf

 

Nová zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti

Incidentů přibývá a jsou závažnější, kterých sektorů se především týkají? Pro více informací následujte níže uvedený odkaz.

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1734-nova-zprava-o-stavu-kyberneticke-bezpecnosti-incidentu-pribyva-a-jsou-zavaznejsi/

 

Kybertest

Kdo z nás nevyužívá internetové bankovnictví? Tento test by si měl vyzkoušet každý!! Neváhejte a v případě výraznějšího neúspěchu nebo neporozumění se zamyslete nad svou bezpečností a ochranou Vašeho podnikání. Ozvěte se nám na telefonní číslo 602 106 063.

Podrobnější informace naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://kybertest.cz/

 

Určitě vlastníte chytrý telefon

Přečtěte si upozornění na izraelský software, který dokáže na dálku ovládat váš mobilní telefon, bez vědomí majitele zapnout mikrofon k odposlouchávání, stáhnout fotky, přečíst si vaše soukromé zprávy nebo používat váš foťák. Vlády po celém světě tento odposlouchávací program zneužívaly na odposlouchávání nepohodlných lidí. Nepatříte mezi ně?

Podrobnější informace naleznete na níže uvedených odkazech:
odkaz 1
odkaz 2

 

Upozornění na aktivní zneužívání zranitelnosti Cisco ASA

Výzkumníci z Positive Technologies zveřejnili na sociální síti Twitter proof-of-concept na dříve opravenou zranitelnost vyskytující se na zařízeních Cisco ASA. Zranitelnost je typu cross-site scripting (XSS) a úspěšné zneužití umožní útočníkovi spouštět vzdáleně scripty v přihlašovacím rozhraní. Tímto může útočník docílit sběru Vašich citlivých informací.

Doporučujeme všem provozovatelům výše zmíněného zařízení provést opravu v co nejkratším čase.

Podrobnější informace naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1728-upozorneni-na-aktivni-zneuzivani-zranitelnosti-cisco-asa/

 

Upozornění na zranitelnost PrintNightmare

Upozorňujeme Vás na závažnou zranitelnost nazvanou PrintNightmare, která umožňuje útočníkovi s běžným uživatelským účtem vzdáleně převzít kontrolu nad Vašim serverem, na kterém běží služba Windows Print Spooler service. Tato služba ve výchozím nastavení běží na všech Windows serverech i klientech, proto by Vás toto upozornění nemělo nechat klidnými. Více se dozvíte na níže uvedeném odkazu:

Více informací naleznete zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1729-upozorneni-na-zranitelnost-printnightmare/

 

NÚKIB spouští nový rozcestník osvětových aktivit

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spouští nový rozcestník, který je přehlednější, rychlejší, intuitivní a srozumitelný dětem, rodičům i učitelům.

Rozcestník bude užitečný především učitelům, kteří nemusí sami vyhledávat materiály a inspiraci pro výuku kybernetické bezpečnosti. Stačí navštívit rozcestník, kde vše najdou na jednom místě. Žáci se mohou díky těmto materiálům seznámit s kybernetickou bezpečností pomocí povídek, komiksů, podcastů, her, videokurzů nebo třeba tematických seriálů a filmů.

Rozcestník může být nápomocný také rodičům, kteří přemýšlí, jak nastavit pravidla pro bezpečné používání internetu se svými dětmi, které například dostávají do rukou svůj první mobilní telefon.

Rozcestník naleznete na adrese:
https://osveta.nukib.cz/course/

 

Upozornění na další vlnu vyděračské kampaně

Upozorňujeme na další vlnu vyděračské kampaně, která cílí na veřejný i privátní sektor. Útočník se vydává za kyberkriminální skupinu s názvem Fancy Lazarus a pod výhružkou silného DDoS útoku požaduje zaplacení výkupného v bitcoinech.

Více informací naleznete zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1723-upozorneni-na-dalsi-vlnu-vyderacske-kampane/

 

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) k vládnímu návrhu zákona o covid pasech

Na procedurální nedostatky vládního návrhu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů upozornil ÚOOÚ.

Z pohledu ochrany osobních údajů je návrh zákona nedostatečný v rámci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 65 GDPR a nedodržení postupu dle čl. 36 odst. 4 GDPR, tedy neprojednání s ÚOOÚ.

Více informací naleznete zde:
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=50514

 

Asociace krajů ČR se dohodla s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Na stanovených prioritách v oblasti kybernetické bezpečnosti zejména u nemocnic se dohodli hejtmani všech krajů. V posledním roce se kybernetické bezpečnosti v nemocnicích významně věnuje NÚKIB a již učinila řadu aktivit směřující k vyšší bezpečnosti ve zdravotnictví. Dne 2. 6. 2021 vznikla mezi Asociací krajů ČR a NÚKIB nová dohoda o intenzivnější spolupráci.

Více informací naleznete zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1719-hejtmani-se-chteji-vic-venovat-kyberneticke-bezpecnosti-v-krajich-zejmena-u-nemocnic/

 

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS / SYSTÉMY PROTIKORUPČNÍHO MANAGEMENTU ISO 37 001

V návaznosti na naše již zavedené produkty v oblasti ochrany dobrého jména, a zejména ochrany proti riziku trestního stíhání právnické osoby, nabízíme implementaci normy ISO 37001 „Systémy protikorupčního managementu“. Implementace zahrnuje zavedení, udržování, prověřování a zlepšování systému protikorupčního managementu, který má organizaci pomoci při prevenci korupce, jejím odhalování a adekvátní reakci na ni. V případě zájmu klienta je součástí nabídky rovněž příprava na certifikaci akreditovanou certifikační autoritou.

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal upozornění na kritickou zranitelnost v běžně používaném produktu VM ware vCenter.

Zranitelnost s označením CVE-2021-21985 se nachází v pluginu vSAN produktu VMware vCenter. Plugin je ve výchozím nastavení zapnutý a obsahuje zranitelnost v ověřování vstupů, čímž může dojít ke zneužití vzdáleného spuštění kódu. Zranitelnost se týká VMWare vCenter verzí 6.5, 6.7 a 7.0.

Více informací a doporoučení naleznete:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1718-upozorneni-na-kritickou-zranitelnost-v-produktu-vmware-vcenter/

 

Upozornění na probíhající kampaň ransomwaru Avaddon

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal upozornění na probíhající kampaň útočníků provozujících ransomware Avaddon. Útoky jsou cílené na české firmy a organizace napříč sektory. Nejčastěji dochází k útoku na slabě zabezpečené vzdálené přístupy (RDP a VPN) do sítě organizace, kde dochází k zašifrování souborů nebo exfiltrování množství dat, které jsou posléze zveřejněné na stránce dark webu. Ve většině případů útočníci požadují výkupné.

Doporučení a více informací naleznete zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1717-upozorneni-na-probihajici-kampan-ransomwaru-avaddon/

 

Proběhlo cvičení kybernetické bezpečnosti pro strategické firmy obranného průmyslu

Ministerstvo obrany spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost uspořádalo cvičení, jehož cílem bylo prověřit připravenost klíčových firem obranného průmyslu na hrozby související s kyberprostorem.

Více informací naleznete zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1715-probehlo-cviceni-kyberneticke-bezpecnosti-pro-strategicke-firmy-obranneho-prumyslu/

 

Dne 12. května 2021 vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program.

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1712-vznik-agentury-evropske-unie-pro-kosmicky-program-euspa/

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal upozornění na závažnou zranitelnost v systémovém ovladači „dbutil_2_3.sys“ od výrobců Dell a Alienware a to vyrobených modelů od roku 2009. Odhalení zranitelnosti s označením CVE-2021-21551 uvedla společnost SentineILabs. Systémová zranitelnost ovladače umožnuje útočníkům v operačních systémech Windows získat privilegovaná oprávnění na úrovni kernelu (jádra operačního systému).

Viz odkaz na upozornění:

https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1710-upozorneni-na-zranitelnost-v-systemovem-ovladaci-od-vyrobcu-dell-a-alienware/

Ve dnech 13.-16. dubna 2021 se v estonském Tallinnu uskutečnilo největší cvičení kybernetické bezpečnosti s názvem NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Česká republika vyslala tým složený ze zástupců státních organizací, soukromého sektoru i akademické sféry, který se dokázal umístit na 3. místě z 22 tymů. Před Českou republikou se na druhém místě umístil tým z Finska a z vítězství se radují Švédové. Za Český národní tým koordinoval cvičení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Více informací naleznete zde:

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1702-cesko-se-umistilo-na-3-miste-v-nejvetsim-cviceni-kyberneticke-bezpecnosti-na-svete/

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal ve středu 21.04.2021 upozornění na zranitelnost Pulse Connect Secure, která umožňuje vzdálené připojení přes VPN. Pokud neznáte Vaše řešení VPN a připojujete se pomocí VPN do své interní sítě, ověřte si u Vašeho IT specialisty, zda se zranitelnost může týkat také Vás a Vaší společnosti.

Viz odkaz na upozornění:

https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1704-upozorneni-na-zranitelnost-pulse-connect-secure/

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal ve čtvrtek 22.04.2021 upozornění na telefonickou obdobu phishingu!!

Pozor na podvodné telefonní hovory, ve kterých se volající vydává za zaměstnance bankovní instituce!!

Viz odkaz na upozornění:

https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1705-upozorneni-na-vishing-zneuzivajici-identitu-bankovnich-instituci/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na podvodné telefonáty (vishing). Podvodníci se vydávají za technickou podporu společnosti Microsoft a požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání vzdáleného přístupu k počítači, zadávání příkazů do příkazových řádků nebo informaci o počítači, či zaměstnancích. Hrozí kompromitace zařízení nebo krádež citlivých údajů.

Více informací a doporučení NÚKIB naleznete:

https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1699-upozorneni-na-podvodne-telefonaty-od-falesne-technicke-podpory-microsoft/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na svých webových stránkách na sadu závažných zranitelností Microsoft Exchange Server 2010, 2013, 2016 a 2019 (služba Exchange Online zranitelná není).

Zranitelnosti mohly být zneužívány již od ledna 2021, čímž umožňovali přístup k emailovým schránkám na serveru a následné spuštění kódu.

NÚKIB doporučuje bezodkladnou aktualizaci všem, kdo provozují Exchange Server v níže uvedených verzích:

 • Server 2010 Service Pack 3 (Defense in Depth update);
 • Server 2013 Cumulative Update 23;
 • Server 2016 Cumulative Update 18;
 • Server 2019 Cumulative Update 7.

Více informací a doporučení naleznete:
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1690-upozorneni-na-zranitelnosti-exchange-server/

Další vyjádření NÚKIB k aktuální situaci.
https://nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1692-vyjadreni-k-aktualni-situaci/

Vážení obchodní partneři,

naše společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., přijala dle nařízení vlády ČR protiepidemiologická opatření proti šíření nemoci Covid 19.

Od 5. 3. 2021 jsou naši zaměstnanci pravidelně testování antigenními testy na Covid 19. Pravidelné testování a dodržování dalších hygienických opatření sníží pravděpodobnost šíření nemoci Covid 19 a zvýší bezpečnost zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

Od 8. 3. 2021 bude většina našich zaměstnanců v režimu home office a upravujeme také režim pro externí osoby. U každé externí osoby, která bude vstupovat do prostor sídla společnosti nebo pobočky Praha bude vyžadováno potvrzení čestného prohlášení o platném negativním antigenním nebo RT-PCR testu, který nesmí být starší než 7 dní, popř. doklad od zaměstnavatele prokazující provedení antigenního nebo RT-PCR testu a jeho negativní výsledek.

Národní bezpečnostní úřad (dále také NBÚ), upozorňuje na svých webových stránkách na novelizaci předpisů NATO. Začátkem roku 2021 byly NBÚ zveřejněny tyto novelizované předpisy NATO: Bezpečnost v rámci NATO, Bezpečnost utajovaných informací NATO, Fyzická bezpečnost.

V oblasti fyzické bezpečnosti došlo ke zpřísnění požadavků na velikost odpadních částic vznikajících při zničení nosičů utajovaných informací nebo dat.

Národní bezpečnostní úřad zařadil do Plánu přípravy vyhlášek pro rok 2021 novelizaci vyhlášky o fyzické bezpečnosti.

Více zde:
https://www.nbu.cz/cs/aktualne/1253-upozorneni-na-dopady-novelizace-predpisu-nato/

Vážení obchodní partneři,

k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19, nabízíme bezpečný způsob dálkové komunikace prostřednictvím komunikačních nástrojů (Microsoft Teams, Apple FaceTime, atd.).

Naše služby poskytujeme vždy na nejvyšší úrovni, s cílem zajištění nejvyšší ochrany zdraví našich partnerů a našich zaměstnanců.

Novela zákona reaguje na epidemiologická opatření a možné průtahy v řízení před NBÚ.

Účastníci řízení, o jejichž opakované žádosti o osvědčení nebylo rozhodnuto do doby platnosti osvědčení, budou mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Více zde:
https://www.nbu.cz/cs/aktualne/prohlaseni-a-tiskove-zpravy/1246-poslanecka-snemovna-dnes-schvalila-novelu-zakona-o-ochrane-utajovanych-informaci-a-o-bezpecnostni-zpusobilosti/

 • Konzultace a poradenství poskytujeme e-formou prostřednictvím MS TEAMS ke změně bezpečnostních opatření v návaznosti na vývoj pandemie;
 • Analýzy technologií měření teploty v sídle společnosti;
 • Analýza stávajících směrnic a dokumentů krizového řízení;
 • Typové plány pro epidemie a pandemie včetně funkčních vazeb na business continuity management;
 • Typové plány pro zachování kontinuity činností;
 • Návrh doplnění technického zabezpečení;
 • Penetrační testy sociálního inženýrství;
 • Audity, aktualizace bezpečnostní dokumentace kybernetické a informační bezpečnosti;
 • Konzultace pro změny bezpečnostních opatření v době pandemie a nouzového stavu.

Aktuální E-KURZY formou e-learningu:

 • Základní kurz GDPR včetně Pokynů č. 3/2019;
 • Ochrana citlivých informací pro VIP;
 • Školení pro osoby s přístupem k utajované informaci;
 • Kurz ochrany utajovaných informací pro Bezpečnostního ředitele;
 • Ochrana měkkých cílů ve zdravotnickém zařízení;
 • Základní postupy při zvládání mimořádných situací ochrany měkkého cíle;
 • Informační a kybernetická bezpečnosti při práci v režimu home-office.

Vystoupení Ing. Miroslava Fryšara, prezidenta České asociace bezpečnostních manažerů a předsedy představenstva společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v reportáži “Rok po útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava – CNN Prima News.

Vážení obchodní partneři,

nabízíme Vám účast v on-line „Základním kurzu bezpečnostního manažera“, který je koncipován jako obecný dvoudenní kurz, jehož cílem je seznámit účastníky s celým spektrem oblastí spadajících do působnosti bezpečnostního manažera. Na tento kurz budou navazovat další kurzy, které budou rozvíjet znalosti získané na základním kurzu.

Tento kurz Vás posune vpřed, rozšíří Vám obzory a přiměje Vás k hlubšímu zamyšlení v jednotlivých oblastech. Zkušení profesionálové, kteří jsou špičkami ve svých oborech Vám uvedou příklady z praxe podpořené teorií a připraví Vás na roli bezpečnostního manažera. Kurz je vhodný také pro stávající bezpečnostní manažery, kteří si odnesou nejnovější poznatky a informace o současných legislativních a technických podmínkách.

Obsah kurzu:

 1. Teorie bezpečnosti;
 2. Bezpečnostní management a Bezpečnostní manažer;
 3. Fyzická ochrana;
 4. Management rizik;
 5. Havarijní a krizové plánování;
 6. Základy Business continuity managementu;
 7. Personální bezpečnost a ochrana dobrého jména;
 8. Základy ochrany informací;
 9. Kybernetická bezpečnost;
 10. Ochrana utajovaných informací;
 11. Ochrana osobních údajů;
 12. Obchodní tajemství a ochrana citlivých informací;

Přednášející kurzu budou soudní znalci, odborníci na jednotlivé oblasti a specialisté se zkušenostmi z praxe bezpečnostního manažera.

Termín konání kurzu: 27. 5. 2021 – 28. 5. 2021
Cena 12.000 bez DPH na osobu.

Všem účastníkům bude vydán certifikát o absolvování tohoto kurzu.

Přihlášení na kurz je možné nejpozději do 12. května 2021 prostřednictvím e-mailu: fsc-obchod@fsc-ov.cz

Srdečně Vás a Vaše kolegy tímto na uvedený on-line kurz zveme.

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách Výzvu č. 2 výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“

Dotační řízení je určeno pro projekty fyzických a právnických osob a státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury patřící do kategorie měkkých cílů na území České republiky.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci nebo příspěvek na priority stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci do 30. 4. 2020.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-vyzva-c-2-termin-prijmu-zadosti-prodlouzen-do-30-4-2021-2431.html

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením v rámci nouzového stavu a předpokládanému vývoji pandemie nemoci Covid 19 vznikají nové bezpečnostní hrozby, které je zapotřebí analyzovat a neprodleně na ně reagovat.

V této souvislosti naše společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. připravila web seminář na téma Aktuality v bezpečnosti ve vztahu k pandemii COVID 19 s níže uvedeným obsahem.

Obsah web semináře:

 • aktuální poznatky a změny v oblasti bezpečnosti v době pandemie COVID 19,
 • význam implementace business continuity management,
 • informační bezpečnost v režimu práce na home office,
 • krizové řízení v organizaci v době pandemie a epidemie,
 • využití systémů technické ochrany v době pandemie,
 • dotazy a náměty k řešení.

Cena 460 Kč na osobu.*
*Zvýhodněná cena pro klienty s uzavřeným smluvním vztahem s naší společnosti je 260 Kč na osobu.

Srdečně Vás tímto na uvedený web seminář zveme.

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU TERMÍNU KONÁNÍ WEB SEMINÁŘE. NOVÝ TERMÍN JE 18. 3. 2021 od 09.00 hodin.

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

Dotační řízení je určeno pro projekty fyzických a právnických osob a státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury patřící do kategorie měkkých cílů na území České republiky.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci nebo příspěvek na priority stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 5. 11. 2020.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-2431.html

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost informoval na svých webových stránkách o novele vyhlášky plným názvem Vyhláška č. 360/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

„Hlavním cílem této novely je zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů a odstranění pochybností
o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci spadají do rozsahu regulace zákona o kybernetické bezpečnosti“.

První část vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Druhá a třetí část nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a 1. ledna 2023.

Celý článek NÚKIB naleznete zde: https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1627-nova-pravidla-pro-urcovani-vyznamnych-informacnich-systemu/

Vážení obchodní partneři,

od 1.1. 2021 došlo v souladu s novelou zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech ke změně názvu Znaleckého ústavu společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s  na znaleckou kancelář, pro znaleckou činnost v oborech: OCHRANA, OBRANA A BEZPEČNOST, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, odvětví: Ochrana majetku, osob a informací, Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií. Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je pojištěna profesní odpovědnosti – pojištění odpovědnosti znalce, znalecké kanceláře, znaleckého ústavu pro případ právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti vykovávané na základě zákona 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech.

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách Sdělení k 1. a 2. Výzvě k programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví zveřejněných v roce 2020. V souvislosti s epidemiologickou situaci a šíření epidemie onemocnění covid-19 na území České republiky v roce 2020 umožní Ministerstvo zdravotnictví oprávněným příjemcům dočerpání finančních prostředků, které nemohli vyčerpat z důvodu omezení stanovených v mimořádných opatření na ochranu veřejného zdraví a které převedli na účet ministerstva během roku 2020.

Datum zahájení příjmu žádostí o finanční prostředky:                 11. 1. 2021.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o finanční prostředky:      12. 2. 2021.

Více informací včetně příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-k-1-a-2-vyzve-k-programu-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-zverejnenych-v-roce-2020/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB) uveřejnil na svých stránkách informaci o novele vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby účinnou od 1. 1. 2021. Jedná se o reakci na kybernetické incidenty v roce 2020 na zdravotnická zařízení. Změnou určujících kritérií v odvětví zdravotnictví se rozšíří počet nemocnic, které jsou určeny jako provozovatelé základních služeb. NÚKIB odhaduje, že by mělo dojít k navýšení o 30 nových nemocničních zařízení jako provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví ke stávajícím 16.  V průběhu prvního pololetí 2021 budou probíhat správní řízení, která ověří naplnění všech kritérií obsažených ve zmiňované vyhlášce.

Více zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1673-nova-pravidla-pro-urcovani-provozovatelu-zakladnich-sluzeb-v-odvetvi-zdravotnictvi/

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021“.

Žádosti o finanční prostředky předkládá pouze kraj a to na realizaci podprogramů:
a)      Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů.
b)      Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci na výše zmíněné podprogramy stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 14. 1. 2021.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-zvyseni-ochrany-verejnych-prostranstvi-a-objektu-akci-verejne-spravy-skol-a-skolskych-zarizeni-jako-mekkych-cilu-2021.aspx

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)