Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentaci v oblasti fyzické ochrany (audity, posouzení, studie, interní řídící dokumentace klientů atd.)
 • zpracovávat komplexní návrhy na implementaci fyzické ostrahy, organizačních a režimových opatření a systémů technické ochrany u klientů
 • provádět audity a posuzovat stav bezpečnostních opatření v souladu s požadavky právních předpisů
 • komplexní bezpečnostní servis pro klienty
 • prezentovat a školit v rámci realizace projektů u klientů

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti bezpečnosti či technického směru
 • má minimálně 3 roky praxi v oblasti fyzické ochrany, auditů, posouzení či analýz
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, odolný vůči stresu a ochotný spolupracovat
 • zvládne samostatně pracovat na projektech
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentaci v oblasti osobních údajů
 • provádět audity a posuzovat stav implementovaných opatření u klientů v souladu s požadovanými normativy
 • koordinovat činnosti s dalšími dodavateli klienta v případě implementace systému
 • prezentovat a školit klienty v rámci plnění útvaru
 • zpracovávat podklady pro poptávková a nabídková řízení a obchodní případy

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání – možné obory v oblasti práva, veřejné správy, práva a ekonomie v podnikání apod. 
 • má minimálně 3 roky praxi v oblasti ochrany informací (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací nebo informační bezpečnost)
 • orientuje se v právních předpisech, základní orientace GDPR
 • výhodou je osvědčení fyzické osoby pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, ochotný spolupracovat a odolný vůči stresu
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • práce na HPP
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající platové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat a aktualizovat analýzy rizik, krizové plány a plány krizové připravenosti
 • zpracovávat dokumentaci řízení rizik (Business Continuity Management, bezpečnost dodavatelského řetězce atd.) 
 • zpracovávat dokumentaci prevence závažných havárií
 • realizace školení a auditní činnosti u klientů
 • péče o výše uvedené produkty a jejich rozvoj 

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání v oblasti bezpečnostního inženýrství, krizového řízení, řízení rizik apod.
 • prokazatelně zná právní předpisy v oblasti krizového řízení včetně souvisejících technických norem v oblasti řízení rizik
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, samostatný, odolný vůči stresu a ochotný spolupracovat

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • práci na HPP
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentace v oblasti ochrany informací ISO 27001, zákona o ochraně utajovaných informací a zákona o kybernetické bezpečnosti
 • provádět audity a posuzovat stav implementovaných opatření u zákazníků v souladu s požadovanými normativy

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání nejlépe v oblasti IT, bezpečnostně-právního směru nebo kybernetické bezpečnosti
 • ví co je ochrana informací (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací, informační a kybernetická bezpečnost)
 • má 3 roky praxi
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • umí komunikovat a příjemně vystupuje
 • je iniciativní, zodpovědný, pečlivý a samostatný
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B a je aktivním řidičem

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR působící v oblasti analýz a řešení bezpečnostních rizik, auditů, outsourcingu bezpečnostních služeb, vzdělávání a implementačních a konzultačních činností
 • kvalitní zaškolení do produktů v oblasti ochrany informací
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • práci na HPP
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • vypracovávat projektové dokumentace EPS
 • provádět kontroly, posuzovat a dělat korektury projektů a dokumentací
 • provádět stavebně technické průzkumy
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • řídit příslušných odborných a montážních prací
 • organizovat, řídit, provádět a účastnit se na přejímce projektů včetně subdodávek

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektrotechnického směru, vyhl. 50/1978 Sb.
 • orientuje se v technických normách
 • zná práci s AutoCAD, případně s jinými CAD programy
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou
 • má komunikační dovednosti, příjemné vystupování, je pečlivý a zodpovědný
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti EPS
 • odpovídající mzdové podmínky
 • práce na HPP
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz