Co bude náplní Vaší práce:

 • vykonávat kontrolní činnosti souvisejících se správou systémů technické ochrany pro klienta
 • zpracovávat pravidelné reporty
 • komunikovat, spolupracovat, rozvíjet a upevňovat vztahy s vybranými klienty
 • vykonávat činnosti při mimořádných událostech s následkem omezení nebo přerušení provozu zabezpečovacích systémů
 • koordinovat činnosti související s instalací a obměnou zabezpečovacích systémů
 • vykonávat poradenské a kontrolní činnosti v oblasti systémů technické ochrany
 • řešit reklamace

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ nebo VŠ vzdělání, nejlépe elektrotechnického nebo obdobného technického směru
 • má kladný vztah k informačním technologiím
 • velkou výhodou je praxe v oboru slaboproudých zabezpečovacích systémů
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office, lepší znalost MS Excel – výhodou jsou kontingenční tabulky a grafy)
 • zná výborně český jazyk a gramatiku
 • vlastní řidičský průkaz skupiny “B” a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti a komunikační dovednosti
 • je aktivitní, iniciativní, flexibilní, pečlivý, svědomitý a odolný vůči stresu

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou práci u významného klienta
 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • práci na plný úvazek
 • odpovídající mzdové podmínky
 • notebook, mobilní telefon a vozidlo k služebním účelům
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Středočeský kraj a Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentaci v oblasti fyzické ochrany (audity, posouzení, studie, interní řídící dokumentace klientů atd.)
 • zpracovávat komplexní návrhy na implementaci fyzické ostrahy, organizačních a režimových opatření a systémů technické ochrany u klientů
 • provádět audity a posuzovat stav bezpečnostních opatření v souladu s požadavky právních předpisů
 • komplexní bezpečnostní servis pro klienty
 • prezentovat a školit v rámci realizace projektů u klientů

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti bezpečnosti či technického směru
 • má minimálně 3 roky praxi v oblasti fyzické ochrany, auditů, posouzení či analýz
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, odolný vůči stresu a ochotný spolupracovat
 • zvládne samostatně pracovat na projektech
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentaci v oblasti osobních údajů
 • provádět audity a posuzovat stav implementovaných opatření u klientů v souladu s požadovanými normativy
 • koordinovat činnosti s dalšími dodavateli klienta v případě implementace systému
 • prezentovat a školit klienty v rámci plnění útvaru
 • zpracovávat podklady pro poptávková a nabídková řízení a obchodní případy

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání – možné obory v oblasti práva, veřejné správy, práva a ekonomie v podnikání apod. 
 • má minimálně 3 roky praxi v oblasti ochrany informací (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací nebo informační bezpečnost)
 • orientuje se v právních předpisech, základní orientace GDPR
 • výhodou je osvědčení fyzické osoby pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, ochotný spolupracovat a odolný vůči stresu
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • práce na HPP nebo DPP/DPČ nebo IČ
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající platové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • pečovat o stávající klienty společnosti
 • aktivně vyhledávat nové klienty v rámci stanoveného obchodního plánu
 • uzavírat nové smluvní vztahy
 • vypracovávat nabídky, návrhy smluv a zpracovávat podklady pro výběrová řízení
 • realizovat marketingové aktivity společnosti
 • zpracovávat nabídková řízení v rámci veřejných zakázek
 • zpracovávat pravidelné reporty
 • pracovat se CRM systémem

Hledáme někoho kdo:

 • má ukončené středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického nebo technického směru
 • má znalosti z oblasti ochrany informací, fyzické ochrany nebo ochrany utajovaných informací
 • výhodou je praxe na obdobné pozici (např. dodavatel služeb security nebo safety)
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • zná výborně český jazyk a gramatiku
 • má výborné organizační a prezentační dovednosti a příjemně vystupuje
 • je iniciativní, samostatný, zodpovědný a pečlivý
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B a je aktivní řidič

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • práci na HPP nebo IČ
 • kvalitní zaškolení do produktů společnosti;
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • po zaškolení možnost převzetí portfolia klientů
 • odpovídající mzdové podmínky a provize za uskutečněné obchodní případy
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook, mobilní telefon a vozidlo k služebním účelům
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat a aktualizovat krizové plány a plány krizové připravenosti
 • ochrana kritické infrastruktury, analýzy rizik, bezpečnostní politiky, ověřování shody s normativy v oblasti krizového řízení
 • zpracovávat bezpečnostní dokumentace
 • připravovat vykonavatele a dalších odborníky pro oblast krizového řízení
 • prezentovat a školit klienty v rámci realizace projektu

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání v oblasti bezpečnostního inženýrství, krizového řízení, řízení rizik apod.
 • prokazatelně zná právní předpisy v oblasti krizového řízení včetně souvisejících technických norem v oblasti řízení rizik
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, samostatný, odolný vůči stresu a ochotný spolupracovat

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • práci na HPP nebo IČ
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentace v oblasti ochrany informací ISO 27001, zákona o ochraně utajovaných informací a zákona o kybernetické bezpečnosti
 • provádět audity a posuzovat stav implementovaných opatření u zákazníků v souladu s požadovanými normativy

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání nejlépe v oblasti IT, bezpečnostně-právního směru nebo kybernetické bezpečnosti
 • ví co je ochrana informací (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací, informační a kybernetická bezpečnost)
 • má 3 roky praxi
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • umí komunikovat a příjemně vystupuje
 • je iniciativní, zodpovědný, pečlivý a samostatný
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B a je aktivním řidičem

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR působící v oblasti analýz a řešení bezpečnostních rizik, auditů, outsourcingu bezpečnostních služeb, vzdělávání a implementačních a konzultačních činností
 • kvalitní zaškolení do produktů v oblasti ochrany informací
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • práci na HPP nebo DPP/DPČ nebo IČ
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • vypracovávat výkresové části projektových dokumentací, návrhů STO a dalších výstupů v programu AutoCAD
 • vypracovávat další určené části projektové dokumentace
 • zpracovávat rozpočty v programu Kros Plus
 • kontrolovat a aktualizovat ceny v cenících programu KROS Plus

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ nebo VŠ (výhodou je vzdělání v oblasti elektrotechnického směru)
 • zná práci s AutoCAD, případně s jinými CAD programy a práci s programem KROS Plus
 • zná principy bezpečnostních a protipožárních systémů (PZTS /dříve EZS, VSS/ dříve CCTV, EACS/ dříve SKV a EPS), případně jiných slaboproudých systémů
 • má komunikační dovednosti, příjemné vystupování
 • je pečlivý a zodpovědný
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelná účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti STO
 • odpovídající mzdové podmínky dle praxe a zkušeností
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • vypracovávat projektové dokumentace EPS
 • provádět kontroly, posuzovat a dělat korektury projektů a dokumentací
 • provádět stavebně technické průzkumy
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • řídit příslušných odborných a montážních prací
 • organizovat, řídit, provádět a účastnit se na přejímce projektů včetně subdodávek

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektrotechnického směru, vyhl. 50/1978 Sb.
 • orientuje se v technických normách
 • zná práci s AutoCAD, případně s jinými CAD programy
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou
 • má komunikační dovednosti, příjemné vystupování, je pečlivý a zodpovědný
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti EPS
 • odpovídající mzdové podmínky
 • práce na HPP nebo DPP/ DPČ nebo IČ
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • vypracovávat projektové dokumentace EPS
 • provádět kontroly, posuzovat a dělat korektury projektů a dokumentací
 • provádět stavebně technické průzkumy
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • řídit příslušných odborných a montážních prací
 • organizovat, řídit, provádět a účastnit se na přejímce projektů včetně subdodávek

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektrotechnického směru, vyhl. 50/1978 Sb.
 • orientuje se v technických normách
 • zná práci s AutoCAD, případně s jinými CAD programy
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou
 • má komunikační dovednosti, příjemné vystupování, je pečlivý a zodpovědný
 • zná výborně český jazyk a gramatiku
 • bude dojíždět 2x za měsíc na naši pobočku do Ostravy

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti EPS
 • odpovídající mzdové podmínky
 • práce na HPP nebo DPP/ DPČ nebo IČ
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook, mobilní telefon a vozidlo k služebním účelům
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Středočeský kraj

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz

Co bude náplní Vaší práce:

 • řízení nejvýznamnějších projektů v oblasti ochrany informací a fyzické ochrany majetku
 • komunikovat s kontaktními osobami klienta
 • organizovat místní šetření a předávat podkladové materiály
 • efektivně plánovat a koordinovat činnosti jednotlivých členů týmu k dosažení vyššího výkonu
 • připravovat a realizovat prezentace dílčích částí projektu u klienta
 • zajišťovat korekce výstupů projektů
 • quality monitoring a efektivnost řízení projektu
 • periodický report stavu projektu pro vedení společnosti

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání (výhodou je vzdělání v oblasti bezpečnostního směru)
 • nejméně 5 let praxe v oboru security a alespoň 3 roky praxe v řízení týmů
 • zná oblast ochrany informací, kybernetické bezpečnosti, včetně ISO 27000, GDPR atd.
 • ovládá oblast fyzické ochrany a projektového řízení
 • má komunikační a prezentační dovednosti a příjemné vystupování
 • je pečlivý a zodpovědný
 • ovládá práci na PC (zejména MC Office)
 • zná výborně český jazyk a gramatiku
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • kvalitní zaškolení do produktů v oblasti ochrany informací
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky dle praxe a zkušeností
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook, mobilní telefon a vozidlo k služebním účelům
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Není vhodné pro absolventy a osoby bez praxe v oboru security.

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: vlckovak@fsc-ov.cz