Kariéra

Pokud je pro Vás důležité dělat práci, která Vás baví, pracovat v příjemném prostředí a přátelském kolektivu, jsme právě společnost, kterou hledáte! Našim zaměstnancům nabízíme stabilní zázemí, kreativní prostředí, možnost vzdělávání a kariérního růstu.
Aktuálně hledané pozice naleznete pod následujícími odkazy.

V případě, že si nevyberete žádnou z nabízených pozic a máte zájem o práci v naší společnosti, tak nám prosím zašlete Váš životopis na email vlckovak@fsc-ov.cz

Dáváme příležitost i studentům nebo absolventům.

V souvislosti s Vaším zájmem o zaměstnání ve společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTÍ PORADENSTVÍ, a. s. (dále jen „Společnost“) poskytujete této Společnosti své osobní údaje. Společnost vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Společnost je oprávněna v souvislosti s jednáním před vznikem pracovněprávního vztahu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, požadovat od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovním smlouvy (§ 30 zákona č. 262/2006 Sb.).

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem konání výběrového řízení na obsazovanou pozici a na základě právního titulu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tzn., že zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud jste využili inzertního portálu www.jobsnews.cz, pak jsou Vaše osobní údaje rovněž zpracovány společností Barlett & Cenbright s. r. o., se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČO: 28432029, která pro Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů je podrobněji uvedena na internetových stránkách Společnosti www.jobsnews.cz


Senior konzultant fyzické ochrany

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentaci v oblasti fyzické ochrany (audity, posouzení, studie, interní řídící dokumentace klientů atd.)
 • zpracovávat komplexní návrhy na implementaci fyzické ostrahy, organizačních a režimových opatření a systémů technické ochrany u klientů
 • provádět audity a posuzovat stav bezpečnostních opatření v souladu s požadavky právních předpisů
 • komplexní bezpečnostní servis pro klienty
 • prezentovat a školit v rámci realizace projektů u klientů

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti bezpečnosti či technického směru
 • má minimálně 3 roky praxi v oblasti fyzické ochrany, auditů, posouzení či analýz
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, odolný vůči stresu a ochotný spolupracovat
 • zvládne samostatně pracovat na projektech
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: holobradkovak@fsc-ov.cz

Senior konzultant ochrany osobních údajů

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentaci v oblasti osobních údajů
 • provádět audity a posuzovat stav implementovaných opatření u klientů v souladu s požadovanými normativy
 • koordinovat činnosti s dalšími dodavateli klienta v případě implementace systému
 • prezentovat a školit klienty v rámci plnění útvaru
 • zpracovávat podklady pro poptávková a nabídková řízení a obchodní případy

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání – možné obory v oblasti práva, veřejné správy, práva a ekonomie v podnikání apod. 
 • má minimálně 3 roky praxi v oblasti ochrany informací (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací nebo informační bezpečnost)
 • orientuje se v právních předpisech, základní orientace GDPR
 • výhodou je osvědčení fyzické osoby pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, ochotný spolupracovat a odolný vůči stresu
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • práce na HPP
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající platové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: holobradkovak@fsc-ov.cz

Manažer obchodu

Co bude náplní Vaší práce:

 • pečovat o stávající klienty společnosti
 • aktivně vyhledávat nové klienty v rámci stanoveného obchodního plánu
 • uzavírat nové smluvní vztahy
 • vypracovávat nabídky, návrhy smluv a zpracovávat podklady pro výběrová řízení
 • realizovat marketingové aktivity společnosti
 • zpracovávat nabídková řízení v rámci veřejných zakázek
 • zpracovávat pravidelné reporty
 • pracovat se CRM systémem

Hledáme někoho kdo:

 • má ukončené středoškolské vzdělání nejlépe bezpečnostního nebo technického směru
 • má znalosti z oblasti ochrany informací, fyzické ochrany nebo ochrany utajovaných informací
 • výhodou je praxe na obdobné pozici (např. dodavatel služeb security nebo safety)
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • zná výborně český jazyk a gramatiku
 • má výborné organizační a prezentační dovednosti a příjemně vystupuje
 • je iniciativní, samostatný, zodpovědný a pečlivý
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B a je aktivní řidič

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • práci na HPP
 • kvalitní zaškolení do produktů společnosti;
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • po zaškolení možnost převzetí portfolia klientů
 • odpovídající mzdové podmínky a provize za uskutečněné obchodní případy
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook, mobilní telefon a vozidlo k služebním účelům
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: holobradkovak@fsc-ov.cz

Senior konzultant krizového řízení a řízení bezpečnostních rizik

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat a aktualizovat analýzy rizik, krizové plány a plány krizové připravenosti
 • zpracovávat dokumentaci řízení rizik (Business Continuity Management, bezpečnost dodavatelského řetězce atd.) 
 • zpracovávat dokumentaci prevence závažných havárií
 • realizace školení a auditní činnosti u klientů
 • péče o výše uvedené produkty a jejich rozvoj 

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání v oblasti bezpečnostního inženýrství, krizového řízení, řízení rizik apod.
 • prokazatelně zná právní předpisy v oblasti krizového řízení včetně souvisejících technických norem v oblasti řízení rizik
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ a je aktivní řidič
 • má výborné organizační schopnosti, komunikační dovednosti a analytické schopnosti
 • je cílevědomý, pečlivý, samostatný, odolný vůči stresu a ochotný spolupracovat

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • práci na HPP
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: holobradkovak@fsc-ov.cz

Senior konzultant ochrany informací

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávat dokumentace v oblasti ochrany informací ISO 27001, zákona o ochraně utajovaných informací a zákona o kybernetické bezpečnosti
 • provádět audity a posuzovat stav implementovaných opatření u zákazníků v souladu s požadovanými normativy

Hledáme někoho kdo:

 • má VŠ vzdělání nejlépe v oblasti IT, bezpečnostně-právního směru nebo kybernetické bezpečnosti
 • ví co je ochrana informací (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací, informační a kybernetická bezpečnost)
 • má 3 roky praxi
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • umí komunikovat a příjemně vystupuje
 • je iniciativní, zodpovědný, pečlivý a samostatný
 • vlastní řidičský průkaz skupiny B a je aktivním řidičem

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR působící v oblasti analýz a řešení bezpečnostních rizik, auditů, outsourcingu bezpečnostních služeb, vzdělávání a implementačních a konzultačních činností
 • kvalitní zaškolení do produktů v oblasti ochrany informací
 • pravidelnou účast na odborných seminářích a konferencích
 • odpovídající mzdové podmínky
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • práci na HPP
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava nebo Praha

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: holobradkovak@fsc-ov.cz

Projektant slaboproudých systémů

Co bude náplní Vaší práce:

 • vypracovávat projektové dokumentace slaboproudých systémů technické ochrany
 • provádět kontroly, posuzovat a dělat korektury projektů a dokumentací
 • provádět stavebně technické průzkumy
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
 • řídit příslušných odborných a montážních prací
 • organizovat, řídit, provádět a účastnit se na přejímce projektů včetně subdodávek

Hledáme někoho kdo:

 • má SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektrotechnického směru, (nařízení vlády č. 194/2022 Sb./  býv. vyhl. 50/1978 Sb.);
 • orientuje se v technických normách, znalost stavebního práva
 • zná práci s AutoCAD, případně s jinými CAD programy
 • ovládá práci na PC (zejména MS Office)
 • znalost tvorby rozpočtů a systému Kros výhodou
 • vlastní řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou
 • má komunikační dovednosti, příjemné vystupování, je pečlivý a zodpovědný
 • zná výborně český jazyk a gramatiku

Co Vám můžeme nabídnout:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu
 • pravidelnou účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti STO
 • odpovídající mzdové podmínky
 • práce na HPP
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti
 • notebook a mobilní telefon
 • příjemný pracovní kolektiv
 • firemní benefity

Místo pracoviště:
Ostrava

Nástup:
Podle domluvy

Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: holobradkovak@fsc-ov.cz