Naše společnost se stala členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Asociace je nevládní a nezávislou organizací, která je uznávaným partnerem státních orgánů a zahraničních institucí na úrovni EU a NATO.

Díky naší spolupráci se nám otevírají možnosti zapojit se do rozvojových programů, studií, výzkumu v nadnárodní úrovni a do legislativních procesů.

Získané poznatky a zkušenosti se pozitivně promítnou do služeb poskytovaných našim klientům.

Vážení klienti a obchodní partneři,

velice rádi bychom Vás pozvali na partnerskou Security konferenci 2024 pořádanou Českou asociací bezpečnostních manažerů.

Konference se uskuteční ve dnech 23. – 24. 5. 2024 ve Wine Wellness Hotelu Amande v Hustopečích.

 

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.cabm.cz/ nebo emailem: cabm@cabm.cz.

Dne 27. prosince byla v Ústředním věstníku Evropské unie zveřejněna dlouho očekáváná směrnice NIS2, která přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, které jsou již dnes ze zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které do regulace budou spadat nově a dodnes žádné povinnosti plnit nemusely. Směrnice vyjde v platnost 16. ledna 2023, přičemž poslední den transpoziční lhůty vychází na 16. října 2024. Následně bude stanovena lhůta pro plnění nových povinností u organizací, které dosud regulaci kybernetické bezpečnosti nepodléhaly. Přesto by organizace měly být včas připraveny na proces implementace, aby si mohly vyzkoušet různé osvědčené postupy týkající se řešení incidentů, kontrolních politik a postupu hlášení.

S čím Vám může F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. pomoci?

  • komplexní poradenské služby v oblasti kybernetické bezpečnosti;
  • vstupní audit pro zjištění úrovně kybernetické bezpečnosti a doporučení vhodných opatření;
  • aktualizace nebo zpracování bezpečnostní dokumentace kybernetické bezpečnosti, interních směrnic a metodik včetně dotčených procesů;
  • outsourcing bezpečnostních rolí (manažer kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnosti);
  • odborné školení na téma kybernetické bezpečnosti.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu fsc-obchod@fsc-ov.cz či webového formuláře.

Kompletní znění směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, označované též jako „směrnice NIS2“, si můžete přečíst zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXTPDF/?uri=CELEX:32022L2555&from=CS

Vystoupení Ing. Miroslava Fryšara, prezidenta České asociace bezpečnostních manažerů a předsedy představenstva společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v reportáži “Rok po útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava – CNN Prima News.